Angielski dla dzieci


Przez zabawę odkrywamy nasze talenty!

 

Dębińskie Centrum Kultury zaprasza przedszkolaków, uczniów klas „0” oraz klas I-III szkół podstawowych do skorzystania z oferty zajęć muzyczno – językowych (język angielski dla dzieci).


Dzięki wykorzystaniu form zabawowych, muzycznych oraz łatwo wpadających w ucho piosenkom dzieci dużo szybciej i skuteczniej przyswajają sobie liczne zwroty oraz słowa w języku obcym. W atmosferze wspólnej zabawy i relaksu bardzo szybko zapamiętują przekazywane treści, a co najważniejsze w nauczaniu języka nie boją się mówić i nazywać otaczające je przedmioty czy zjawiska.

 

 

Cele zajęć:

- poznanie prostych słów i zwrotów  w języku angielskim,

- "osłuchanie się z językiem"

- wspomaganie rozwoju komunikacji dziecka

-wszechstronny rozwój

 

 

 

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2018/2019
 

 

Aby móc uczestniczyć w zajęciach muzyczno-językowych niezbędne jest:

- zgłoszenie kandydata zajęć w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury pokój nr 23 
(osobiście lub pod numerem tel. 14/66 58 661)

- wypełnienie karty uczestnictwa

- uregulowanie opłaty za zajęcia

KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ